interloco g

Pomoc
TECHNICZNA

Jeśli chcą Państwo
skierować zapytanie
prosimy skorzystać z formularza

Formularz

InterLoco

 

InterLoco jest platformą integrującą systemy pojazdowe różnych producentów, pracujące na różnych magistralach komunikacyjnych (CAN, Ethernet, RS 485), dając Przewoźnikowi szereg możliwości:

 • automatyczne udostępnianie danych z bazy rozkładów jazdy SKRJ na komputerze pokładowym pojazdu trakcyjnego
 • komunikacja z Systemem  Informacji Pasażerskiej (SIP) – automatyczna dynamiczna prezenta-cja handlowego rozkładu jazdy na tablicach informacyjnych
 • komunikacja z Systemem Liczenia Pasażerów (SLP) – bieżące przesyłanie danych o potokach pasażerskich do aplikacji dyspozytorskiej
 • przesyłanie danych do/z prędkościomierza elektronicznego (rejestratora prawnego)
 • lokalizacja pojazdów trakcyjnych
 • monitoring zużycia paliwa
 • przesyłanie informacji o stanach pracy monitorowanych urządzeń (np. układów hamulco-wych, pantografów, drzwi, klimatyzacji, toalet, itp.)
 • obliczanie wartości chwilowych (np. mocy pobieranej przez silniki trakcyjne)
 • przesyłanie alertów z systemów pokładowych
 • współpraca z aplikacją ConSEL zapewniającą archiwizację i wizualizację monitorowanych parametrów, w tym również danych z SLP (wizualizacja poprzez przeglądarkę internetową).

 

Przykładowa integracja urządzeń w ramach systemu InterLoco

integracja urządzeń interloco dla kolei

 

Wdrożenia systemu InterLoco

 • Koleje Dolnośląskie
 • Koleje Mazowieckie
 • Koleje Śląskie
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Przewozy Regionalne – oddziały: Lubelski, Łódzki, Pomorski, Zachodniopomorski  
 • Szybka Kolej Miejska w Warszawie
 • Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

Do końca roku 2013 łączna ilość pojazdów z wdrożonym  systemem InterLoco  przekroczyła 100 sztuk (liczba dotyczy pojazdów nowych i zmodernizowanych).

 

logo AKSEL

Aksel Sp. z o. o.  •  ul. Lipowa 17  •  44-207 Rybnik
tel. 32 42 95 100  •  koleje@aksel.com.pl  •  www.aksel.com.pl